Sectoare de activitate

Institutii financiare
Asigurari
Transporturi & Logistica
ICT & Media
Protectia consumatorilor si retail

Despre serviciile noastre

Angajare

Contracte de management/mandat si alte chestiuni de guvernanta corporativa; contracte individuale de munca, clauze speciale, precum: neconcurenta, confidentialitate, mobilitate, formare profesionala, IP, protectia datelor cu caracter personal ; regulament intern, politici de remunerare si scheme de bonusare; proceduri disciplinare si aplicare de sanctiuni; acorduri de detasare si imigrare, incetarea contractului, inclusiv prin restructurare ori prin acord.

Chestiuni colective

Sindicate si reprezentanti ai salariatilor; Comitet European de Intreprindere; patronate; informari si consultari colective; negocieri colective; restructurari si concedieri colective; fuziuni, achizitii; externalizare si transfer de intreprindere.

Litigii
Negocierea si solutionarea conflictelor de munca in faza prelitigioasa, greve, reprezentare in instanta in litigii individuale sau colective, contestare sanctiuni ale autoritatilor de control.