Informatii de interes

Salariul minim brut pe tara este de 1900 de lei (aproximativ 415 euro)

Salariul minim brut de baza in Romania, aplicabil de la 1 ianuarie 2018 pentru un program complet mediu de munca de 167 de ore/luna, este de 1900 de lei, adica aproximativ 415 euro. Angajatorii nu pot stabili salarii minime brute de baza pentru program complet sub nivelul de 1900 de lei, sub sanctiunea amenzii contraventionale intre 300 si 2.000 de lei (aproximativ intre 65 si 435 euro).

Angajatul are dreptul de a fi asistat de avocat in cadrul cercetarii disciplinare prealabile

Incepand cu data de 29 iunie 2014, salariatul are dreptul, la cerere, de a fi asistat de avocat in cursul cercetarii disciplinare prealabile, conform unei modificari a Codului muncii, aprobate prin Legea nr. 77/2014. Pana la aceasta data, salariatul avea, conform Codului muncii, dreptul de a fi asistat doar de un reprezentant al sindicatului din care facea parte.

Informare si consultare

Conform legii, angajatorii au obligatia de informare si consultare cu sindicatul ori reprezentantii salariatilor cu privire la anumite subiecte, cum ar fi: regulamentul intern, regulile si procedurile privind sanatatea si securitatea in munca, planurile de formare profesionala, programarea concediilor, concedieri colective, transferul intreprinderii precum si cu privire la orice alte aspecte care ar putea afecta in mod substantial conditiile sau relatiile de munca si, in general, drepturile si interesele angajatilor.

Zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

Conform Codului muncii, pe parcursul unui an calendaristic, angajatorii au obligatia sa acorde salaratilor urmatoarele zile libere: 1 si 2 ianuarie, 24 ianuarie, Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, 1 iunie, prima si a doua zi de Rusalii, 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie, 25 si 26 decembrie; doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora. Prin exceptie, angajatorii pot chema la munca in aceste zile, salariatii avand locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. Acesti salariati beneficiaza de compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile ori cu un spor la salariul de baza de cel putin 100% din salariul de baza. Nerespectarea acestor prevederi legale de catre angajatori reprezinta contraventie ce se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 si 10.000 de lei (aproximativ intre 1.100 si 2.200 euro).

Activitati ocazionale care nu necesita incheierea unui contract de munca
In Romania, munca pentru si sub autoritatea unui angajator presupune, de regula, incheierea unui contract individual de munca. Prin exceptie, desfasurarea unor activitati cu caracter ocazional, in anumite domenii, cum ar fi: agricultura, cinematografia, activitati de curatenie, etc. se poate face fara incheierea unui contract de munca, respectiv prin contractarea cu ziua si plata zilnica a remuneratiei aferente, in anumite conditii reglementate de lege. Persoanele care desfasoara activitatea in aceste conditii (zilierii) nu au, prin lege, calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sistemul asigurarilor pentru somaj, dar se pot asigura in mod voluntar. Perioada maxima in care un zilier poate presta aceste activitati pentru acelasi beneficiar este de 90 de zile cumulate intr-un an calendaristic.